Gammel Hammelmose

 

Gammel Hammelmose har været en herregård siden middelalderen.

Gården fik tilnavnet "Gammel", da der i 1840'erne blev udstykket en ny gård af herregårdens jord. Indtil da hed gården blot Hammelmose. Den nye gård fik navnet Ny Hammelmose.

Gammel Hammelmose var næsten en ruin i midten af det 20. århundrede. Takket være en gennemgribende restaurering lykkedes det dog at bevare de gamle bygninger.

Dele af østfløjen stammer fra højmiddelalderen. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Gammel Hammelmose

Gammel Hammelmose
Hammelmosevej 21
9700 Brønderslev
Hovedbygningens østfløj er opført 1883
Ingen oplysninger
Nordjylland - Brønderslev
-
-
-
Gammel Hammelmose hed oprindeligt blot Hammelmose, men fik sit nuværende navn, da der i 1840'erne blev udskilt en selvstændig ejendom fra hovedgårdens jorder med navnet Ny Hammelmose
Jette Pennerup Gantzhorn
Roussell, bd. 10, s. 343-348, ois.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk