Gammel Ryomgaard

 

Gammel Ryomgaard ligger på en forhøjning i det tidligere Kolindsund

Navnet Gammel Ryomgaard blev givet Ryomgaard i 1804 for at adskille herregården fra proprietærgården Ny Ryomgaard, der var blevet udstykket fra herregården.

Den oprindelige Ryomgaard lå ca. 30 m. syd for den eksisterende hovedbygning.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Gammel Ryomgaard

Gammel Ryomgård
Thorsagervej 3A
8550 Ryomgård
Hovedbygningen er opført i 1643 og ombygget i 1768-70
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Midtjylland - Syddjurs
-
317 ha 
 - ager 63 
 - eng 3 
 - skov 38 
 - park/have 2 
 - forpagtet 210 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Frank Voldstedlund
SGS 2011, Stilling, s. 182
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk