Gammel Viffertsholm

 

Gården blev i 1830'erne delt i Gammel Viffertsholm og Ny Viffertsholm.

Begge gårde har siden slutningen af 1800-tallet været i familien Dinesens hænder.

Bygninger på Viffertsholm er stærkt præget af skiftende ejeres byggelyst.

Det nuværende Gammel Viffertsholm består af en tofløjet bindingsværksbygning opført i en etage.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Gammel Viffertsholm

Gammel Wiffertsholm
Wiffertsholmvej 15
9560 Hadsund
Hovedbygningen er opført 1914-15, nordfløjen opført 1948. Avlsgården genopført 1937 efter brand
Kan ses fra vej
Nordjylland - Rebild
354 ha
1263.7 ha 
 - ager 712.5 
 - skov 355.2 
 - forpagtet 196 
landbrugsdrift/skovbrug
Under godset hører også Ny Viffertsholm. Se denne
Birthe Avilde Lindegaard, Flemming Chr. Ramshart Lindegaard
SGS 2011, Stilling, s. 182, Roussell, bd. 11, s. 124
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk