Hald

 

Hald danner rammerne for Steen Steensen Blichers noveller, Jøderne på Hald og Eneste Barn.

I mere end 130 år har Hald været kongelig ejendom. I perioden var Hald beboet af flere af landets mægtigste adelsmænd og konger, som formentligt har været tiltrukket af de tilhørende jagtskove. En af disse skove blev under 1. Verdenskrig anvendt som fangelejr for russiske fanger.

Hald har haft fem forskellige beliggenheder! Placeringerne illustreres i Resens Atlas fra ca. 1670, som vidner om, at flytningerne er foregået over større afstande - dog alle i området omkring Hald Sø.

Halds hovedbygning - det femte Hald - som stadig anvendes i 2013, var oprindeligt ikke tænkt som en hovedbygning. Tanken var, at det skulle være en portbygning, derførte ind til det fjerde Hald.


Gårdens stamdata gennem tiden

Hald

Hald Hovedgaard
Ravnsbjergvej 76
8800 Viborg
Hovedbygningen er opført i 1789
Ja.Offentlig adgang til parken
Midtjylland - Viborg
-
162 ha 
 - ager 110 
 - eng 52 
landbrugsdrift/skovbrug - oplevelsesøkonomi
Hald Hovedgård tilhører Skov- og Naturstyrelsen Kronjylland, der også omfatter hovedgården Fussingø og Kalø Hovedgård
Skov- og Naturstyrelsen
SGS 2011, haldhovedgaard.dk, Stilling, s. 123
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk