Hjortholm

 

I 1600-tallet ejedes herregården af slægten Kaas, der forøgede besiddelserne.

Hovedbygningen er opført i 1789. På et tidspunkt hvor klassiscismen havde gjort sit indtog er Hjortholm et af de seneste eksempler på barokarkitektur på herregårdene.

Slægten Hastrup ejede Hjortholm i 1800-tallet. hvor gården fik ry for at være et mønsterlandbrug.

I 1896 solgtes Hjortholm til grev Ahlefeldt-Laurvig til Tranekær, hvis oldebarn i 2014 ejer gården. 

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Hjortholm

Hjortholm
Haveskovvej 17
5932 Humble
Hovedbygningen er opført 1789, sidefløjen 1674-75
Adgang for grupper efter forudgående aftale
Syddanmark - Fyn og øer - Langeland
-
-
441 ha 
 - ager 306 
 - skov 84 
 - andet 51 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
-
Hans Ahlefeldt-Laurvig
SGS 2011, Stilling, s. 313
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk