Holckenhavn

 

Holckenhavns historie har især været præget af to adelsslægter: Slægten Ulfeldt, som ejede godset fra 1300-tallet til 1600-tallet, og Holck-slægten, der har ejet gården siden 1672.

Gården havde, inden den fik sit nuværende navn, flere forskellige navne: Kogsbølle, Ulfeldtsholm, Ellensborg og Nygård.

Holckenhavn hovedbygning fik sit nuværende udseende over en 60-årig periode fra slutningen af 1500-tallet.

Gården er en af Fyns mest imponerende herregårde. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Holckenhavn

Holckenhavn Slot
Holckenhavn 1
5800 Nyborg
Opført 1579-85, tilføjelser 1596, udvidelser 1631-34
Ja.Adgang til dele af parken. Adgang til østfløjen og kapellet i vestfløjen for grupper efter forudgående aftale
Syddanmark - Fyn og øer - Nyborg
-
825 ha 
 - ager 405 
 - skov 347 
 - park/have 1 
 - andet 72 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - jagt/jagtudlejning - oplevelsesøkonomi
-
Christina Hou Holck
SGS 2011, Stilling, s. 257, holckenhavn.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk