Holmgaard

 

I Holmgaards mere end 500 år lange ejerhistorie findes kun få slægter, som har ladet herregården gå i arv. Gårdens historie er præget af adskillige ejerskifter efter kortere perioders ejerskab.

Hovedbygningen blev opført omkring 1750.

To af gårdens lindetræer er fredede. 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Holmgaard

Holmgård
Herredsvejen 56
8832 Skals
Stuehuset er opført 1750
Ingen oplysninger
Midtjylland - Viborg
-

landbrugsdrift/skovbrug
-
Lotte de Linde
FBB , ois.dk
Preben Jensen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk