Hvedholm

 

Hvedholm blev første gang handlet i 1928. Indtil da havde den gået i arv blandt tre af Danmarks største adelsslægter.

Hvedholm har været både stamhus og hovedsæde i grevskabet Brahesminde.

Gårdens stamdata gennem tiden

Hvedholm

Hvedholm
Hvedholm Slot 1
5600 Faaborg
Trefløjet hovedbygning og ladegård opført 1588, hovedbygningen genopført 1681 efter brand. Hovedbygningen radikalt ombygget og tårnet forhøjet 1878-82. Ladegården ombygget til hovedbygning 1928
Offentlig adgang frem til Horneporten, ingen adgang til godset
Syddanmark - Fyn og øer - Faaborg-Midtfyn
-

landbrugsdrift/skovbrug
Hvedholms jordtilligende er frasolgt. Jorden ejes af Flemming og Claus Koch
Ann Vibeke Lokdam, Gorm Lokdam
Stilling, s. 314-315, Roussell, bd. 8, s. 258, SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk