Katholm

 

Katholm blev oprettet omkring reformationen af Christen Fasti.

Den særprægede renæssancebygning er opført i sidste halvdel af 1500-tallet.

Katholm er med sine to asymmetrisk sidefløje, tårne og udløbere et bemærkelsesværdigt renæssanceanlæg. De ældste dele af den særprægede bygning stammer fra 1588.

Hovedbygningen ligger på et voldsted omgivet af en bred voldgrav. 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Katholm

Katholm
Katholm 1
8500 Grenå
Hovedbygningen er opført 1588-91, vestfløjen i 1622
Ingen offentlig adgang
Midtjylland - Norddjurs
479 ha
1170 ha 
 - skov 650 
 - sø 520 
boligudlejning - landbrugsdrift/skovbrug
Katholm gods ejes af Marie Therese Collet og Peter Collet. Oplysninger om godsets jordtilliggende er hentet fra godsets hjemmeside 2011
Marie Therese Collet
SGS 2011, Stilling, s. 189, ois.dk, katholm-gods.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk