Løndal

 

Navnet Løndal er afledt af bakken Lønbjerg, der ligger øst for gården.

Løndal er ikke en egentlig herregård, da gården aldrig har haft herregårdsprivilegier.

Løndal er et af de såkaldte skovgodser, der blev etableret i midten af 1800-tallet.

Frederik Møller opførte i 1840'erne Additskov Teglværk på Løndal.

Den første hovedbygning blev opført i 1866.

I 1911 blev den gamle hovedbygning revet ned, og en ny, prægtig hovedbygning blev opført.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Løndal

Løndal
Løndal Allé 1
8740 Brædstrup
Hovedbygningen er opført 1914
Ingen oplysninger
Midtjylland - Horsens
-
-
505 ha 
 - park/have 5 
 - skov 500 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning - oplevelsesøkonomi
-
Løndal Østerskov A/S, Lars Kolind, Vibeke Riemer
SGS 2011, loendal.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk