Løvenholm

 

Løvenholm hed tidligere Gjesingholm. Gårdens nuværende navn stammer fra adelsslægten Rantzaus våbenskjold, der viser en løve.

Gården kendes tilbage til 1400-tallet, hvor den var ejet af Skt. Hans Kloster i Viborg.

Gården var i 100 år ejet af den fremtrædende adelsslægt Rantzau,

Siden 1953 har gården været ejet af Løvenholm Fonden.


Gårdens stamdata gennem tiden

Løvenholm

Løvenholm
Løvenholmvej 66
8963 Auning
Hovedbygningens østfløj er opført ca. 1575, sydfløjen tilføjet 1642. Ombygninger 1760. Restaureret 1901-02
Offentlig adgang til park og forplads
Midtjylland - Norddjurs
-
3261 ha 
 - ager 257 
 - skov 3004 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Løvenholm Fonden
SGS 2011, Stilling, s. 127, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk