Mejlgaard

 

Gården ligger på den nordlige del af Djursland, hvor naturen er langt barskere end det bakkede og frodige Syddjurs.

Mejlgaard kendes tilbage til middelalderen og endnu er et gammelt voldsted bevaret. 

Det middelalderlige Mejlgaard lå syd for den nuværende hovedbygning. 

Meilgaard ligger på en banke midt i en naturlig dam.

Hovedbygningen fik sit nuværende udseende ved en ombygning i 1800-tallet, men kernen stammer fra det 1600-århundrede.

Mejlgaard er i dag et imponerende trefløjet anlæg med kamtakkede gavle og røde tegltage. 


Gårdens stamdata gennem tiden

Mejlgaard

Meilgaard
Meilgaardvej 15
8585 Glesborg
Hovedbygningen er opført 1573 og ombygget 1888-91. Loftetagen nedbrændte delvist i 2003, og bygningen blev totalrenoveret i 2003-05
Ja.Offentlig adgang til park
Midtjylland - Norddjurs
435 ha
2073 ha 
 - skov 1382 
 - andet 95 
 - ager 596 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
Landbruget er bortforpagtet
Michael F. Iuel
SGS 2011, Stilling, s. 196
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk