Nørlund

 

Nørlund var oprindeligt hverken en herregård eller en bondegård, men angiveligt en røverborg.

Christian IV's (1577-1648) berygtede hustru Kirsten Munk er født på gården.

Den såkaldte 'Kirsten Munks seng' står på Nørlund.

Nørlunds hovedbygning er et trefløjet anlæg i to etager, der er omgivet af voldgrave.

 

 


Gårdens stamdata gennem tiden

Nørlund

Nørlund
Roldvej 144
9610 Nørager
Hovedbygningen er opført 1581-97, tårnet 1855. Restaureret 1916-20
Adgang efter aftale
Nordjylland - Rebild
140 ha
2423 ha 
 - skov 2070 
 - ager 122 
 - eng 91 
 - andet 140 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - oplevelsesøkonomi
-
Nørlundfonden
SGS 2011, Stilling, s. 198, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk