Rugaard

 

Bispen i Aarhus testamenterede i 1100-tallet Rugaard til Øm Kloster.

Rugaard blev oprettet på gamle landsbyjorde i 1600-tallet. Ejeren af Rugaard afholdt i 1600-tallets hekseforfølgelser vandprøver i Smededammen på Rugaard.

Rugaard er med sin lange og dramatiske historie og sine gamle bygninger blandt de mest interessante herregårde på Djursland. 

Den nuværende hovedbygning blev påbegyndt i slutningen af 1500-tallet. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Rugaard (Djursland)

Rugård
Rugårdsvej 14
8400 Ebeltoft
Opført omkring 1590, ombygget omkring 1750 og 1800
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Midtjylland - Syddjurs
-
964 ha 
 - ager 303 
 - skov 413 
 - eng 55 
 - andet 193 
landbrugsdrift/skovbrug
Kaldes også Ruggaard
K/S Rugård, Elisabeth og Ida Mourier-Petersen, Anette Seidel, Astrid Mourier-Petersen
Stilling, s. 202, SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk