Favrskov

 

Favrskov blev i 1736 indlemmet i grevskabet Frijsenborg, hvis historie den herefter er flettet sammen med.

Efter 1924 ophørte Favrskov med at fungere som herregård og blev i stedet brugt som først handelsmagasin og siden et hjem for drenge. I 2013 er der igen etableret landbrugsvirksomhed.

Herregården har givet navn til Favrskov Kommune, der dannedes 2007.

Favrskov hovedbygning er et prægtigt eksempel på 1700-tallets barokstil, og gårdens udseende er stærkt påvirket af hovedstadens og købstædernes palæer.

Hovedbygningen er muligvis opført af arkitekten N.H. Rieman, der også var ansvarlig for hovedbygningen på Bidstrup.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Favrskov

Favrskov
Faurskovvej 22
8370 Hadsted
Hovedbygningen er opført ca. 1736-50
Ingen oplysninger
Midtjylland - Favrskov
15.5 ha

landbrugsdrift/skovbrug
-
Helge Kragelund
SGS 2011, ois.dk, Roussell, bd. 14, s. 68
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk