Hegnet

 

Hegnet lå oprindeligt på en banke omgivet af mose. I mellem 1603 og 1607 flyttede Albert Skeel herregården en kilometer mod nord til et mere fremkommeligt område.

Slægten Skeel - en betydelig dansk højadelsslægt - ejede Hegnet i mere end 250 år.

Den trefløjede hovedbygning i rød grundmur er mere end 250 år gammel og blev oprindeligt opført i bindingsværk. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Hegnet

Hegnet Hovedgård
Hegnetvej 19
7870 Roslev
Trefløjet bindingsværkshovedbygning opført 1752, fornyet i grundmur 1843-45
Ingen oplysninger
Midtjylland - Skive
-
-
143 ha 
 - ager 115 
 - eng 28 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Christen Pedersen
SGS 2011, Roussell, bd. 12, s. 174
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk