Lyngbygaard

 

Lyngygaard var som mange andre herregårde oprindeligt en landsby ved navn Lyngby.

Landsbyen Lyngby blev afbrændt under Første Karl Gustav Krig 1657-1658.

Lyngbygaard blev oprettet i begyndelsen af 1700-tallet og lå indtil 1831 under herregården Gerdrup. Fra 1919 har Lyngbygaard atter haft samme ejere som Gerdrup.

Lyngbygaard fungerede som avlsgård under Gerdrup. Gården fik sin nuværende hovedbygning i 1872-1873.  

Gårdens stamdata gennem tiden

Lyngbygaard (Sjælland)

Lyngbygaard
Korsør Landevej 159
4242 Boeslunde
Hovedbygningen er opført 1872-73
Ingen oplysninger
Sjælland - Slagelse
542 ha

landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
Lyngbygaard er en del af Gerdrup og Lyngbygaard Godser. Se Gerdrup
Peter Melchior
SGS 2011, Roussell, bd. 4, s. 174
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk