Rammegaard

 

Rammegaard har gennem historien fulgtes med Herpinggaard.

Rammegaard og Herpinggaard var i en lang periode ejet af baroniet Rysensteen.

Senere blev gården opkøbt af såkaldte godsslagtere, der videresolgte jorden i mindre enheder.

Hovedbygningen på Rammegaard er rejst i 1916 af ejeren J. L Laursen.

Gården er placeret ved Ramme Å.

Gårdens stamdata gennem tiden

Rammegaard

Rammegård
Rammegårdvej 26
7620 Lemvig
Hovedbygningen er opført 1916
Ingen oplysninger
Midtjylland - Lemvig
-
189 ha 
 - ager 180 
 - eng 6 
 - skov 3 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Kristian Brokman
SGS 2011, Roussell, bd. 12, s. 400
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk