Hindsels

 

Hindsels var i en lang årrække delt i Øster og Vester Hindsels.

Under Peder Isagers ejerskab holdt Brødremenigheden møder på gården.

Hovedbygningen på Hindsels stammer fra 1760.

Der er flere mindre bygninger, tilknyttet gården, der i dag er vurderet til at være bevaringsværdige.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Hindsels

Hindsels
Hindselsvej 24
7790 Thyholm
Hovedbygningen er opført ca. 1760, ombygget 1950-54. Avlsbygningerne er opført 1932
Ingen offentlig adgang - kan kun ses udefra
Midtjylland - Struer
-
-

landbrugsdrift/skovbrug
-
Askov Overgaard
visitdenmark.dk, Roussell, bd. 12, s. 302, ois.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk