Hørbygaard

 

I 1748 kom Hørbygaard i slægten Castenskiolds eje, hvor den stadig findes - 265 år senere - i 2013.

Hørbygaards ejerhistorie er præget af tilknytningen til Kronen, og flere gange er gården blevet anvendt som kongelig gave til personer, der havde tjent kongen.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Hørbygaard

Hørbygaard
Tuse Næs Vej 7
4300 Holbæk
Den tidligere hovedbygning nedrevet og en ny bygning opført 1861-62, nordfløjen genopbygget og hjørnetårn opført 1900-01
Ingen oplysninger
Sjælland - Holbæk
-
347 ha
435 ha 
 - ager 341 
 - eng 36 
 - skov 46 
 - andet 2 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
-
Christian G Castenskiold
SGS 2011, hoerbygaard.dk, Roussell, bd. 3, s. 382
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk