Hellerup

 

Hellerup blev nævnt første gang i 1419 i en traktat mellem Erik af Pommern (1382-1459) og den polske konge Vladislav II (1351-1434). Her blev et af vidnerne, Niels Jensen Bild, omtalt som "Billd de Heldorp".

I 1780 blev Hellerup købt af Christian Sehested Juul. Gården forblev i slægtens eje i næsten to århundreder.

Hovedbygningen har fået sit nuværende udseende ved flere ombygninger gennem tiden.

Den tofløjede hovedbygning ligger omgivet af voldgrave.

Den ældste del af den nuværende hovedbygning er opført i 1670 af Johan Christoph von Körbitz. Han lod opføre det, der i dag er nordfløjen. Det er et grundmuret hus i to etager over en høj kælder.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Hellerup

Hellerup
Hellerupvej 20
5750 Ringe
Hovedbygningens nordfløj er opført ca. 1670, ombygget og udvidet med østfløj i 1804. Restaureret 2001
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej og Hellerup Kirke
Syddanmark - Fyn og øer - Faaborg-Midtfyn
6 ha

-
Avlsgården på 444 ha hører under Ravnholt gods. Se Ravnholt
Inger Marie Jensen Hansen, Knud Erik Hansen
SGS 2010, Stilling, s. 312, ois.dk, Google Maps
Gammel Estrup Herregårdsmuseet
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk