Nandrup

 

Nandrup var i senmiddelalderen ejet af den gamle, morsingske adelsslægt Vinter.

På Nandrup eksisterede allerede i begyndelsen af 1700-tallet kontrakter, som fastlagde hoveriets omfang.

I 1811 blev det gamle Nandrup gods beskrevet af provsten C. Schade.

I 1832 blev den nuværende hovedbygning opført.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Nandrup

Nandrup
Nordmorsvej 24
7900 Nykøbing M
Hovedbygningen er opført 1832
Ingen oplysninger
Nordjylland - Morsø
-
-
-
landbrugsdrift/skovbrug
-
Laurits Bech Mehlsen, Jens Bech Mehlsen
Roussell, bd. 12, s. 243-248, 118.dk, ois.dk, FBB
Morslands Historiske Museum
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk