Rathlousdal

 

Gården var oprindeligt en bondegård ved navn Loverstrup, men blev oprettet som herregård 1570.

Rathlousdal var en af de mange gårde i Hads Herred, som i en byttehandel med Frederik III blev overdraget til Joachim Gersdorff efter Enevældens indførelse i 1660.

Gården fik sit nuværende navn af Gregorius Rathlou i sidste halvdel af 1600-tallet, da han oprettede to herregårde af Loverstrups jorder.

Fra 1749 til 1922 bestod stamhuset Rathlousdal af herregårdene Rathlousdal og Gersdorfslund.

Rathlousdal var blandt de herregårde i Danmark, der så sent som i 1870'erne endnu ejede fæstegårde.

Den tidligere hovedbygning på Rathlousdal blev nedrevet i 1952 på trods af en betydelig indsats fra fredningsmyndighederne for at undgå dette.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Rathlousdal

Rathlousdal
Kongshusvej 61
8300 Odder
Hovedbygningen fra 1769-75 blev nedrevet 1950 bortset fra fire pavilloner, der var opført i 1910 efter en brand.
Ingen offentlig adgang - kan kun ses udefra
Midtjylland - Odder
244 ha
1065 ha 
 - ager 244 
 - skov 821 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
-
Iver Tesdorpf, Johan Tesdorpf
SGS 2011, rathlousdal.dk, visitdenmark.dk, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk