Vognserup


Vognserup har sit navn fra en landsby, hvis 11 gårde siden blev nedlagt og samlet til en herregård.

Vognserups ejer, Vilhelm Dresselbjerg, måtte i begyndelsen af 1600-tallet flygte ud af landet pga. anklager om drab.

Hovedbygningen på Vognserup er mere end 450 år gammel og vidner om en fynsk bygmesters dygtige håndværk.

Gårdens stamdata gennem tiden

Vognserup

Vognserup
Vognserup 3
4420 Regstrup
Opført ca. 1565, ombygget omkring 1675 og 1776. Restaureret 1921
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Sjælland - Holbæk
-
358 ha 
 - ager 271 
 - eng 29 
 - skov 45 
 - mose 8 
 - park/have 5 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Hans Chr. E. G. Teisen
Stilling, s. 468, SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk