Søholm 

 

Søholm har været ejet af flere af Danmarks store adelsslægter, bl.a. Bille, Rosenkrantz og Rantzau.

Siden 1716 har gårdene Søholm og Gjorslev haft samme ejer.

Den oprindelige slotslignende hovedbygning fra 1500-tallet, der var opført på et lille næs i Møllesøen nærved Gjorslev på Stevns, blev nedrevet i 1715. Ca. 1 km herfra ind i landet mod vest opførtes i 1760 nye avlsbygninger, som stadig er delvis bevarede, og i 1828 blev en ny hovedbygning opført på samme sted. Den blev dog nedrevet i 1946 og erstattet af en ladebygning i 1957.

I kulturmiljøet nær Søholm findes flere fredede oldtidsminder. Der er desuden fundet tusindvis af flinteredskaber fra hovedsagligt yngre jernalder på gårdens marker. 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Søholm (Sjælland)

Søholm
Søholmvej 9
4672 Klippinge
Hovedbygningen er opført 1800
Ingen oplysninger
Sjælland - Stevns
327 ha
-
landbrugsdrift/skovbrug
Søholm er en del af Gjorslev Gods, der bl.a. også omfatter hovedgården Gjorslev
Peter Henrik Tesdorpf
SGS 2011, FBB, gjorslev.dk
Jesper Jørgensen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk