Sandagergaard

Sandagergaard var fra 1480 til 1678 i den danske adelsslægt Qvitzows eje.

Gården var fra 1834-1922 en del af grevskabet Gyldensteen og hører fortsat i 2013 under godset.

Sandagergaards hovedbygning består i 2013 af tre hvidkalkede fløje i en etage med tegltag.

Daværende ejer Ivar Pedersen Hviid gav i 1795 hovedbygningen sit nuværende udseende, da han nedbrød størstedelen af østfløjen.

Gårdens stamdata gennem tiden

Sandagergaard

Sandagergaard
Kirkemosevej 2
5400 Bogense
Hovedbygningens vestfløj er opført ca. 1610, de øvrige fløje er fra det 18. århundrede. Avlsgården er opført omkring 1600
Kan kun ses udefra
Syddanmark - Fyn og øer - Nordfyns
119 ha

landbrugsdrift/skovbrug
Sandagergård hører under Gyldensteen Gods. Se Gyldensteen
Frants Erich lensgreve Bernstorff-Gyldensteen
SGS 2011, visitdenmark.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk