Lyngholm

 

Lyngholms tidligste historie spores tilbage til 1300-tallet, hvor slægten Høg var at finde på gården.

Både Grevens Fejde og Torstensonkrigen satte sig dybe spor på Lyngholm.

Hovedbygningen stammer fra 1836.

Lyngholms avlsbygninger gennemgik alle en stor restaurering eller tilbygning i løbet af 1910'erne.

Gårdens stamdata gennem tiden

Lyngholm

Lyngholm
Lyngholmvej 1
7755 Bedsted Thy
Stuehuset er opført 1836
Ingen oplysninger
Nordjylland - Thisted
-
-
125 ha 
 - ager 90 
 - eng 25 
 - skov 10 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Troels Nørgaard Ifversen
SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk