Nørgaard

 

Nørgaard ligger i Grinderslev sogn, der bl.a. er kendt som Jeppe Aakjærs hjemstavn, og egnen er beskrevet i mange af hans værker.

Ifølge Jeppe Aakjær var Nørgaard i middelalderen en avlsgård under hovedgården Filshauge.

Gården brændte sandsynligvis omkring 1570, men derefter er bygningshistorien uklar.

Den nu stående hovedbygning minder meget om Grinderslev Kloster, der er bygget i 1886-87.

Gårdens stamdata gennem tiden

Nørgaard (Midtjylland)

Nørgård
Nørgårds Allé 2
7870 Roslev
Stuehuset er opført 1860
Ingen oplysninger
Midtjylland - Skive
-
-
216 ha 
 - ager 201 
 - eng 10 
 - skov 5 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Bøje Hansen, Thomas Hansen
SGS 2011, FBB
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk