Grinderslevkloster

Grinderslevkloster var Sallings eneste kloster.

Det var et ganske lille kloster; det ejede ikke engang hele Grinderslev By, der kun bestod af syv gårde.

Grinderslevkloster er opført af gule mursten i 1886-1887 på de gamle fundamenter af en lang bygning.

Hovedbygningen blev da genopbygget i én etage med et fremspringende midterparti og to korte sidefløje, alle med kamgavle.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Grinderslevkloster

Grinderslev Kloster
Klostervej 33
7870 Roslev
Hovedbygningen er opført 1886-87
Ingen oplysninger
Midtjylland - Skive
-
-
152 ha 
 - ager 140 
 - eng 8 
 - skov 4 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Harald Kirketerp-Møller, Kaj Kirketerp-Møller
SGS 2011, Roussell, bd. 12, s. 144
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk