Lilliendal

 

Lilliendal eksisterede ikke før, Hans Gustav Lillienskiold i 1760'erne sammenlagde Skuderupgaard og landsbyen Skuderup, hvor han byggede Lilliendal.

Lilliendals hovedbygning blev opført i 1765 af daværende ejer Hans Gustav Lillienskiold.

I knap 200 år var Lilliendal i slægten Knuths eje. 

I 1852 gennemgik Lilliendal en omfattende ombygning ved daværende ejer Adam Knuth.

Gårdens stamdata gennem tiden

Lilliendal

Lilliendal
Lilliendal 1
4735 Mern
Hovedbygningen er opført ca. 1765, forhøjet ca. 1825 og 1852, forlænget 1919
Ingen oplysninger
Sjælland - Vordingborg
331 ha
804 ha 
 - ager 660 
 - eng 30 
 - skov 64 
 - forpagtet 50 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - jagt/jagtudlejning
Se også Beldringe
Ted Kallehave
SGS 2011, lilliendal.com, Roussell, bd. 5, s. 362
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk