Kollerup

 

Kollerups historie var i to omgange tæt knyttet til det nærliggende Frijsenborg.

Kollerup hed i middelalderen Koltorp.

I 200 år blev gården nedarvet  af kvindelige slægtninge.

To af Danmarks mest magtfulde adelsslægter - Friis'erne og Reventlow'erne - har ejet Kollerup.

Kollerups hovedbygning er et trefløjet anlæg, hvis hovedfløj mod gården domineres af et markant trappetårn.

Den tidligst kendte hovedbygning på Kollerup blev opført af Niels Tornkrans i 1500-tallet.

Gårdens stamdata gennem tiden

Kollerup

Kollerup
Kollerupvej 2
8370 Hadsted
Stuehuset er opført 1837
Ingen oplysninger
Midtjylland - Favrskov
275 ha
351 ha 
 - ager 170 
 - eng 30 
 - skov 42 
 - andet 30 
 - park/have 4 
 - forpagtet 75 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Pia M Selchau-Mark
SGS 2011, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk