Klintholm

 

Hele Møn og dermed Klintholm var frem til 1769 krongods.

Gården har siden 1798 været i slægten Scavenius' eje.

Daværende ejer Peder Brønnum Scavenius lod i 1837et trelænget, grundmuret, okkerfarvet anlæg med rødt tegltag opføre som ny hovedbygning.

Mellem 1873 og 1875 blev en ny hovedbygning opført ved arkitekt August Klein. Denne blev dog nedrevet i 2000 på grund af hussvamp.

Gårdens stamdata gennem tiden

Klintholm

Klintholm
Klintholm Allé 1B
4791 Borre
Gamle hovedbygning opført 1837 af Hetsch. Ny hovedbygning fra 1873-75, nedrevet år 2000
Ja.Offentlig adgang til parken og Klinteskoven med Møns Klint dagligt
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Vordingborg
-
425 ha
1388 ha 
 - ager 648 
 - eng 170 
 - skov 440 
 - mose 60 
 - park/have 5 
 - sø 15 
 - andet 50 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
-
Carl Gustav Scavenius, Peter Scavenius
SGS 2001, Stilling, s. 440
Gammel Estrup Herregårdsmuseet
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk