Højstrup

 

Siden 1735, hvor prinsesse Sophie Hedevig testamenterede Højstrup til Vemmetofte Adelige Jomfrukloster, har Højstrup fungeret som avls- og forpagtergård under Vemmetofte Klosters gods.

Dronning Charlotte Amalie lod et teglhængt stuehus i to etager i rød grundmur med to tilhørende sidefløje i bindingsværk opføre som ny hovedbygning på Højstrup efter sin overtagelse i 1678.

Højstrup blev folkekendt, da J. L. Heiberg lod dele af "Elverhøi" foregå på netop denne herregård.

Højstrups nuværende hovedbygning blev opført mellem 1866 og 1868 og er en enetages bygning i villastil med frontspids.

Gårdens stamdata gennem tiden

Højstrup

Højstrup
Højstrupvej 10
4673 Rødvig Stevns
Hovedbygningen er opført 1866-68
Ingen oplysninger
Sjælland - Stevns
-
319.2 ha 
 - ager 301.6 
 - eng 17.6 
landbrugsdrift/skovbrug
Højstrup hører under Vemmetofte Kloster. Se Vemmetofte
Vemmetofte Kloster (erhvervsdrivende fond)
SGS 2011, Roussell, bd. 5, s. 270
Stevns Kommuneatlas 2002
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk