Holmegaard

 

Holmegaards hovedbygning blev opført i 1635 af daværende ejer Claus Olufsen Daa.

Den består af et trefløjet bindingsværkanlæg, hvis stil kan forbindes til andet bindingsværksarbejde i bl.a. Køge og Næstved.

Siden 1801 har slægten Danneskiold-Samsøe/Danneskiold været i besiddelse af Holmegaard, der i 2013 ejes af Christian Ivar Schou Danneskiold Lassen.

Holmegaard Glasværk blev grundlagt ved herregården Holmegaard i 1825 af enken Johanne Valentina Danneskiold-Samsøe, som ved værkets grundlæggelse opfyldte sin afdøde mand, Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes, ønske.

Gårdens stamdata gennem tiden

Holmegaard (Sjælland)

Holmegaard
Rødebrovej 2
4684 Holmegård
Hovedbygningen er opført 1635, restaureret 1955-56
Kan ses fra vej. Adgang for grupper efter forudgående aftale
Sjælland - Næstved
-
1140 ha 
 - ager 429 
 - skov 200 
 - mose 511 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - oplevelsesøkonomi - boligudlejning
Sameje med hovedgårdene Juellinge og Tryggevælde
Christian Danneskiold Lassen
SGS 2011, Stilling, s. 435
Holmegård Gods
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk