Herlufsholm

 

Ved sin grundlæggelse hed klostret, som slægten Bodilsen havde ladet oprette, Næstved Skt. Peders Kloster.

I sidste halvdel af 1100-tallet blev kirken og klostret flyttet ud af Næstved by og genopført i de idylliske omgivelser, hvor Herlufsholm er beliggende i 2013.

Klostret kendtes fra 1300-tallet under navnet Skovkloster og lå på denne tid som en murindhegnet fæstning på en ø omgivet af sø og mose - heraf det senere navn Herlufsholm, som kan oversættes til "Herlufs Ø".

Ved Herluf Trolle og hustruen Birgitte Gøyes overtagelse af herregården i 1560 ændredes herregårdens navn fra Skovkloster til Herlufsholm.

Herlufsholm skole, som parret Trolle og Gøye oprettede i 1565, er nu mere end 400 år gammel - forinden havde bygningerne mere end 400 års historie som kloster.

Gårdens stamdata gennem tiden

Herlufsholm

Herlufsholm Skole og Gods
Herlufsholm Allé 170
4700 Næstved
Klosteret er fra 1200-tallet, ombygget omkring 1560 til skole. Senere ændringer omkring 1820 og 1861-70
Ja.Offentlig adgang til park og kirke dagligt
Sjælland - Næstved
-
-
193 ha 
 - ager 187 
 - eng 6 
landbrugsdrift/skovbrug - skolebrug
Herlufsholm Skole og Gods ejer også Herlufsholm Skovdistrikt på 939 ha
Herlufsholm Skole og Gods
SGS 2011, Stilling, s. 434
Hans Henrik Tholstrup
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk