Grevensvænge

 

Ligesom en stor del af Danmarks herregårde opstod denne sydsjællandske herregård ved en sammenlægning af gårdene i landsbyen Grevensvænge, som gården derefter tog navn efter.

Siden 1865 har Grevensvænge været i slægten Wolff-Sneedorffs eje og ejes i 2013 af Henrik Eriksen Wolff-Sneedorff.

Grevensvænges gårdkompleks er helt lukket og består af to trefløjede anlæg, der er vendt mod hinanden.

Hovedbygningens midterfløj stammer fra 1640'erne, mens sidefløjene blev opført mellem 1888 og 1889.

Gårdens stamdata gennem tiden

Grevensvænge

Grevensvænge
Grevensvængevej 25
4700 Næstved
Hovedbygningen er opført af bindingsværk ca. 1640, sidefløje fornyet 1888-89, hovedfløjen ombygget ca. 1900
Ingen oplysninger
Sjælland - Næstved
-
486.4 ha 
 - ager 356 
 - eng 4 
 - skov 120.4 
 - forpagtet 3 
 - andet 3 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Henrik Wolff-Sneedorff
SGS 2011, Roussell, bd. 5, s. 172
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk