Herningsholm

Herningsholm blev oprettet som herregård i 1579.

I sidste halvdel af 1700-tallet frasolgtes fæstegårdene fra Herningsholm og hovedgårdens jorder blev udstykket. 

I 1980 blev Herningsholm indrettet som museum for Steen Steensen Blicher

Gårdens stamdata gennem tiden

Herningsholm

Herningsholm
Viborgvej 72
7400 Herning
Opført 1579, ombygget 1754 og restaureret 1980
Museet åbnes fra juni til september tirsdag-torsdag ved forudgående henvendelse
Midtjylland - Herning
-
-

museum
Herningsholm husser Blicher-museet, som indgår i Museum Midtjylland
Fonden for Blicher-museet på Herningsholm
Stilling, s. 184, ois.dk, www.museummidtjylland.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk