Hevringholm

Gården tilhørte fra 1300-tallet og op til 1608 den danske adelsslægt Rosenkrantz.

I slutningen af 1600-tallet blev Hevringholm oprettet som stamhus, og i 1726 blev gården Tustrup og Essenbæk ladegård lagt under stamhuset.

I begyndelsen af 1800-tallet blev Hevringsholms gamle hovedbygning revet ned af daværende ejer Peter Severin Fønss, som i stedet opførte den nuværende hovedbygning.

Den nuværende hovedbygning er en lang énetages bygning i både grundmur og bindingsværk.

Gårdens stamdata gennem tiden

Hevringholm

Hevringholm
Hevringholmvej 10
8961 Allingåbro
Stuehuset er opført 1780
Ingen oplysninger
Midtjylland - Norddjurs
245 ha
715 ha 
 - ager 640 
 - park/have 20 
 - skov 55 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
-
Benny Kirkebække Christensen
SGS 2011, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk