Irup

Irup var i midten af 1500-tallet ejet af den tidligere bisp i Odense, Knud Gyldenstierne, der spillede en væsentlig rolle, da Christian II (1481-1559) blev afsat som Danmarks konge.

I 1700-tallet ejede Andreas Høyer gården hele tre gange.

Irups hovedbygning består af tre fløje opført omkring år 1800.

Avlsbygningerne blev opført i 1893 efter en brand.

Gården var fra 1782 og til slutningen af 1900-tallet i familien Stigaard Sørensens eje.

Gårdens stamdata gennem tiden

Irup

Irup
Irupvej 2
7752 Snedsted
Trefløjet hovedbygning opført i bindingsværk ca. 1800, ombygget i grundmur 1840
Ingen oplysninger
Nordjylland - Thisted
-
-
309.2 ha 
 - ager 140 
 - eng 16 
 - skov 25 
 - forpagtet 123 
 - andet 5.2 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Allan Galsgaard
SGS 2011, Roussell, bd. 12, s. 276
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk