Fuirendal

Fuirendal hed tidligere Vindingegaard, men fik sit nuværende navn i slutningen af 1677, da godset blev ophævet til baroniet Fuirendal.

Baroniet blev nedlagt 1708, hvorefter Fuirendal indtil 1922 indgik som en del af grevskabet Holsteinborg. Fuirendal hører endnu Holsteinborg gods.

Fuirendals hovedbygning er opført over flere omgange, hvilket gør det til et ret uregelmæssigt anlæg.

Den nordlige toetagers hovedfløj er opført i renæssancestil i røde munkesten oven på en hvælvet kælder på en kampestenssokkel.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Fuirendal

Fyrendalvej 14
4262 Sandved
Hovedbygningen og portfløj er opført 1609-10
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Sjælland - Næstved
124 ha
1386 ha 
 - ager 800 
 - eng 32 
 - skov 546 
 - andet 7 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
Fuirendal hører under Holsteinborg Gods. Efter sognets navn staves gården også Fyrendal
Ulrich greve Holstein-Holsteinsborg
SGS 2011, Stilling, s. 429
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk