Gammel Køgegaard

Den første Køge By lå oppe omkring Gammel Køgegaard og åen, der nu løber igennem haven. Man har endda fundet rester af en kirke ved udgravninger i frugthaven.

Gammel Køgegaard har tilhørt en række driftige og handlekraftige kvinder.

Der er en enkelt bindingsværksfløj fra 1603 på stedet, men ellers er hovedbygningen opført i 1791 og udvidet i 1855-1856.

Den prægtige gamle landejendom, der ligger her, består af et midterhus med to mindre murstenspavilloner på hver side.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Gammel Køgegaard

Gammel Kjøgegaard
Gammel Køgegaard 3
4600 Køge
Opført 1791, udvidet 1855-56. Bindingsværksfløj fra 1603
Ja.Offentlig adgang til omgivende naturområde og til parken onsdag, lørdag og søndag om eftermiddagen
Sjælland - Køge
-
6 ha
902 ha 
 - ager 258.7 
 - skov 620 
 - andet 23.3 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
Gammel Kjøgegaard kaldes også Gammel Køgegård
Carlsen-Langes Legatstiftelse
SGS, Stilling, s. 430, gammelkjoegegaard.dk, ois.dk
Preben Jensen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk