Korsebølle

 

Frem til 1688 bestod landsbyen Korsebølle af ti gårde.

Korsebølle blev oprettet som selvstændig herregård 1718-1719 af greve Carl Ahlefeldt til Tranekær.

Korsebølle udgør et asymmetrisk anlæg af bygninger fra forskellige byggeperioder.

Korsebølle bebos i 2013 af det tidligere grevepar til Tranekær

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Korsebølle

Korsebølle
Korsebøllevej 6
5953 Tranekær
Hovedbygningen er opført 1902
Ingen oplysninger
Syddanmark - Fyn og øer - Langeland
459 ha

 - ager 459 
landbrugsdrift/skovbrug
Korsebølle hører under Tranekær Gods
Christian Ahlefeldt-Laurvig, Preben Ahlefeldt-Laurvig
SGS 2011, FBB
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk