Gyllingnæs

Gyllingnæs ligger på en halvø, et næs, i den nordlige og yderste del af Horsens fjord.

Gården Gyllingnæs' historie går kun tilbage til 1801 og den har ikke hele tiden kunnet betegnes som en herregård. I 1801 købte englænderen John Smith jorden her og opførte et hus i holstensk stil.

I 1803 blev både hoved- og avlsbygninger opført i bindingsværk.

I 1865 blev endnu en hovedbygning opført i grundmur. Den gamle bindingsværksbygning brændte i 1933.

Gårdens stamdata gennem tiden

Gyllingnæs

Gyllingnæs
Gyllingnæsvej 80
8300 Odder
Ingen oplysninger
Adgang kun efter aftale
Midtjylland - Odder
-
646 ha 
 - ager 393 
 - eng 69 
 - skov 154 
 - forpagtet 30 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Troels Holch Povlsen
SGS 2011, visitdenmark.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk