Majbølgaard

Majbølgaard var i mange år en forpagtergård under henholdsvis Kronen samt hertugerne af Sønderborg og Augustenborg.

Hertugerne af Augustenborg måtte efter Treårskrigen 1848-1850 lade staten overtage alle deres ejendomme, deriblandt Majbølgaard.

Hovedbygningen stammer fra 1700-tallets begyndelse, men er i årenes løb blevet forandret meget.

Gårdens avlsbygninger brændte i 1744.

Gårdens stamdata gennem tiden

Majbølgaard

Majbølgård
Skovbyvej 20
6470 Sydals
Stuehuset er opført 1711
Ingen oplysninger
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Sønderborg
-
200 ha 
 - ager 180 
 - eng 7 
 - skov 3 
 - forpagtet 10 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Majbølgård ApS
SGS 2011, FBB
Majbølgård
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk