Faarupgaard

Faarupgaard er aldrig blevet særligt længe i en enkelt slægt, men har haft mange skiftende ejere.

Faarupgaard drives i 2013 som et ungecenter, der tager sig af unge med særligt vanskelige problemer.

Faarupgaard har en stor og rummelig, grundmuret hovedbygning i to etager.

Den blev først opført i en etage i 1880'erne af daværende ejer W. R. Tidemann, men blev efter en brand i 1915 genopført i sit nuværende udseende.

Gårdens stamdata gennem tiden

Faarupgaard

Fårupgård Ungecenter
Fårupgårdvej 5
7300 Jelling
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Vejle
-
-
social-/sundhedsinstitution - skolebrug
-
Vejle Kommune
faarupgaard.vejle.dk, ois.dk
Fårupgård Ungecenter
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk