Rønhave

Rønhaves historie kan spores tilbage til middelalderen, hvor gården efter alt at dømme var ejet af adelsslægten Holck.

Gården var blandt de augustenborgske besiddelser, som efter Treårskrigen (1848-1850) tilfaldt den danske stat.

Rønhaves tidligere hovedbygning blev ødelagt i forbindelse med krigen i 1864.

Den nuværende hovedbygning består af en lang, enetages bygning udstyret med en toetagers, gennemgående frontspids midt på bygningen samt et kort, toetagers tværhus i den sydlige ende.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Rønhave

Rønhave
Hestehave 20
6400 Sønderborg
Hovedbygningen genopført 1864 efter brand
Ingen oplysninger
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Sønderborg
-

landbrugsdrift/skovbrug - oplevelsesøkonomi
-
Hans Iversen og Marianne Iversen
ois.dk, ronhave.eu, FBB
Rønhave
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk