Skovbølgaard

Skovbølgaard var i starten af 1700-tallet en del af adelsslægten Ahlefeldts godser i Slesvig.

I størstedelen af 1800-tallet ejede nordmanden Johan Georg Kittel gården. Han var stor fortaler for tyskheden i Nordslesvig.

Hovedbygningen og de to avlsbygninger, der alle er opført i 1760'erne, udgør tilsammen et klassisk gårdanlæg.

Hovedbygningen er opført i gule teglsten i én etage over en høj kælder med halvt afvalmet tegltag.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Skovbølgaard

Ingen oplysninger
Skovbølgårdvej 10
6200 Aabenraa
Hovedbygningen er opført 1765
Ingen oplysninger
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Aabenraa
-
-
landbrugsdrift/skovbrug
-
Katja Mathiasen
ois.dk, Roussell, bd. 16, s. 124
Jørgen Toft Jessen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk