Merringgaard

 

På Merringgaard som så mange andre steder, har man til tider kæmpet med at få så meget jord under hovedgården, at den kunne blive skattefri. Det lykkedes i sidste halvdel af 1700-tallet.

Økonomien blev med tiden forbedret. Dette skete både gennem mere jord og retten til brokorn, der tilfaldt Merringgaard-ejerne fra 1709.

Merringgaard er en gammel herregård af ordinær bygning, skriver Danske Atlas.Dvs. en stråtækt bindingsværksfløj, der først midt i 1800-tallet blev erstattet af de nuværende bygninger.

Merringgaards nuværende hovedbygning står som et langstrakt, grundmuret anlæg i én etage med to tårnagtige tværfløje.

Gårdens stamdata gennem tiden

Merringgaard

Merringgård
Merringvej 137
8723 Løsning
Hovedbygningen er opført 1855 efter brand i 1847
Ingen oplysninger
Midtjylland - Hedensted
-
121.1 ha 
 - ager 80.1 
 - eng 15 
 - skov 33 
landbrugsdrift/skovbrug
-
J.B.A. Rahbek
SGS 2011, Roussell, bd. 15, s. 170
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk