Mindstrup

Den første ejer, man er sikker på, har haft Mindstrup, er Palle Splid Fasti i 1503.

Mindstrup indgik mellem 1759 og 1798 i stamhuset Mattrup

Hovedbygningen ligger på et anseligt voldsted, hvis vandgrave endnu er bevarede i vest og øst.

Den nuværende hovedbygning er antageligvis opført omkring 1772 af Emanuel Thygesen.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Mindstrup

Mindstrup
Mindstrup Skovvej 1
7173 Vonge
Stuehuset er opført 1772
Ingen oplysninger
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Vejle
-
-
landbrugsdrift/skovbrug
Kaldes også Store Mindstrup
Kristian Østergaard Thomsen, Jørgen Østergaard Thomsen
Estvad Petersen, s. 107, ois.dk, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk