Hagsholm

 

Hagsholm er oprettet i 1500-tallet, men den ældste hovedbygning er ikke bevaret.

Fra 1672 hørte Hagsholm under grevskabet Frijsenborg.

Rester af den tidligere hovedbygning - nedrevet 1765 - ses på et velbevaret voldsted vest for Hagsholm.

Den nuværende hovedbygning er fra 1909.

Gårdens stamdata gennem tiden

Hagsholm

Haxholm
Haxholmvej 80
8870 Langå
Stuehuset er opført 1909
Ingen oplysninger
Midtjylland - Favrskov
-
-
196 ha 
 - ager 137 
 - eng 44 
 - skov 15 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Anders Christen Obel
SGS 2011, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk